Champions League-Levan Dianzhong đã phá vỡ tổng số điểm 6-2 của Bayern Bayern là 6-2 trong 8 hệ thống phòng thủ hàng đầu, các trận bóng đá mới nhất là

The Champions League-Levan Dianzhong đã phá cửa cho tổng số điểm của Bayern 2-1 Lazio là 6-2 đến top 8 [Hệ thống chơi bóng đá mới nhất là]: Cuốn sách này