Nó đã được sửa!Wu Lei đại diện cho sự trở lại của Tây Ban Nha vào nước vào tháng 7 cho The Plachay Bola Online ở Kunshan

Nó được thiết lập!Wu Lei thay mặt cho người Tây Ban Nha vào tháng 7 để trở về Trung Quốc.Club Kunshan FC.Kunshan FC Club