Nhật Bản không cho khán giả nước ngoài dự khán Olympic Tokyo

Nhật Bản không cho khán giả nước ngoài dự khán Olympic Tokyo

Ban Tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo sẽ bắt đầu thủ tục hoàn tiền vé cho khoảng 900.000 người nướ