HiệpHòaGroupchàosânHPL-S7:Chớđùavớitânbinh!

Ngay mùa thứ hai điền tên mình vào sân chơi HL1, Hiệp Hòa Group – cái tên mà trước đó vẫn còn xa lạ với nhiều người hâm mộ phủi thủ đô, đã xuất sắc giành lấy tấm vé vàng lên tranh tài ở ngày hội HPL-S7 một cách hấp dẫn và thuyết phục nhất.