HLV Park Hang Seo “hát” Ghen Cô Vy, so tài với Min và Erik để hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch Covid-19

HLV Park Hang Seo “hát” Ghen Cô Vy, so tài với Min và Erik để hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch Covid-19

Những ngày gần đây, 1 đoạn clip vui nhộn đang được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng những người y