đặng phương nam

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam được bổ nhiệm làm cố vấn kỹ thuật đội U9 và U11 Thanh Hóa【đặng phương n