cầu thủ tóc xù

cầu thủ tóc xù

Gullit cắt tóc năm 2000, dụ Puyol bắt chước khi rời Việt Nam【cầu thủ tóc xù】:Ruud Guliit khuyên Carl