barcelona – inter milan

barcelona – inter milan

Inter Milan – Barcelona: Cuộc chiến ngôi đầu【barcelona – inter milan】:Với cục diện trong bảng B, kết